• Alleen gekwalificeerde outplacementbureaus.
 • Alleen reactie van outplacementbureaus uit uw omgeving
 • Kies de beste loopbaanadviseur door het voeren van een gratis kennismakingsgesprek
Informatie over Outplacement

 Outplacement

 

Algemeen

Outplacement is een vorm van dienstverlening, gericht op het vinden van een baan voor een individuele werknemer bij een andere werkgever. Het traject wordt op initiatief van de werknemer of werkgever ingezet. Over het algemeen geldt dat outplacement gericht is om het ontslag om te zetten naar een positieve ontwikkeling.

 • Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:
 • Onoplosbaar arbeidsconflict;
 • reorganisatie;
 • een werknemer vastgelopen is in zijn/haar loopbaan;
 • niet goed functioneren van de werknemer;
 • indien de ontslagen werknemer hierom verzoekt;
 • ontslag al is aangezegd en outplacement een onderdeel van de overeengekomen afvloeiingsregeling is.

 

Waarom outplacement?

Als ontslag (op termijn) voor de werknemer onvermijdelijk is, is outplacement een manier om het ontslag te verzachten. Door de werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, toont de werkgever goed werkgeverschap. Een andere reden waarom er gekozen kan worden voor outplacement is kostenbesparing. Dit traject kan goedkoper zijn dan een ontslagprocedure (juridische kosten, schadeloosstelling).

 

Het traject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die afhankelijk van de situatie meer of minder uitgebreid doorlopen worden. Indien het traject door de organisatie zelf uitgevoerd word is het goed om een coach aan te wijzen die het gehele traject samen met de werknemer doorloopt:

 • Verwerking.Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie etc. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen doordat de werknemer woede, vertwijfeling of verdriet aan het verlies van de baan heeft overgehouden. Dit moet de werknemer kwijt zijn voordat hij verder kan. In een outplacementtraject is het goed om daar eerst aandacht aan te besteden voordat je verder kan.
 • Zelfonderzoek.Wil de werknemer effectief kunnen solliciteren, dan moet hij goed weten wat hij wil. Zelfonderzoek maakt een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde voor de werknemer als: Wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een beroepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook wordt er  met dit zelfonderzoek in kaart gebracht op welke gebieden de werknemer eventueel scholing nodig heeft.
 • Sollicitatietraining.Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is meestal zinvol aandacht te besteden aan het sollicitatietraject.
 • Banen zoeken.Als de voorgaande stappen eenmaal doorlopen zijn, dat zal er met het daadwerkelijk zoeken van een baan begonnen moeten worden.